Ulga termomodernizacyjna

 
Ulga termomodernizacyjna na instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii).
Od kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej ?


Ulga przysługuje właścicielom i współwłaścicielom budynków mieszkalnych. Jeśli zainwestowali w instalację PV, pompy ciepła, kolektory w 2019 roku, odliczenia będą mogli dokonać w 2020 oraz pięciu następnych latach.

   Nowa ulga podatkowa wynosi do 53 tys. zł, a objęci nią są wszystkie osoby fizyczne będące na podatku liniowym 19 % oraz płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę można odliczyć jednorazowo lub w przeciągu sześciu lat.
Odliczenia mogą być dokonywane w związku z zakupem elementów instalacji PV, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i wszystkich kosztów montażu tych instalacji oraz materiałów budowlanych wykorzystywanych w zakresie termoizolacji.
 
Czy warto skorzystać z ulgi ?
Podstawą do odliczeń podatkowych są faktury imienne. Można je wpisać do deklaracji podatkowej PIT, by pomniejszyć swój podatek. Można wpisać wszystkie koszty dotyczące produktów i usług dotyczących instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła, kolektorów oraz termomodernizacji. Odliczenia może dokonać właściciel budynku mieszkaniowego oraz małżonek, jeśli jest współwłaścicielem budynku.
 
Podstawa prawna
     Dnia 29 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 roku dotyczące określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozporządzenie to jest rezultatem ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada 2018 r.
 
Komu przysługuje ulga na termomodernizację ?
     Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolnostojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej., służących jedynie potrzebom mieszkaniowym. Budynki muszą stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
• Z odliczenia podatkowego nie skorzystają właściciele mieszkań w typowych budynków wielorodzinnych, a więc bloków i kamienic, a także lokali przemysłowych.
• Budynek ma służyć zaspokajaniu potrzeb jedynie mieszkaniowych.
• Z ulgi nie można skorzystać gdy rozwiązania termomodernizacyjne dotyczą garaży, budynków gospodarczych. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej zwartej bryle z budynkiem mieszkalnym to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.
W przypadku przedsiębiorców   będących podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.
 
Jakie usługi podlegają  uldze ?
• audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
• analiza termograficzna budynku,
• sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
• sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej,
• docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
• wymiana stolarki zewnętrznej - okna, okna dachowe, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
• wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej,
• montaż instalacji fotowoltaicznej,
• montaż pompy ciepła,
• montaż kolektora słonecznego,
• montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
• montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
• montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
• uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
• regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
• demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
 
Materiały budowlane i urządzenia podlegające uldze
• ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
• pompa ciepła wraz z osprzętem,
• kolektory słoneczne wraz z osprzętem,
• materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyty balkonowe, płyty fundamentowe, będące elementami systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed wilgocią,
• węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
• kocioł gazowy kondensacyjny oraz sterownik, armatura zabezpieczającą i regulująca, układ doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin,
• kocioł olejowy kondensacyjny ze sterownikiem, armatura zabezpieczającą i regulująca, układ doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin,
• zbiornik na gaz lub olej,
• kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
• przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej,
• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ciepłej wody użytkowej,
• materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
• stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
• materiały budowlane użyte do systemów wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 
Ulga termomodernizacyjna

Instalacje Fotowoltaiczne

RISEN RSM40-8-400M G5.3

HUAWEI SUN2000 17 KTL

SERAPHIM SRP-BMB-HV-370W

FRONIUS Symo 10.0-3-M

SERAPHIM SRP-BMB-HV-370W

Sofar Solar 33000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

JA SOLAR JAM60S21 365 MR

HUAWEI SUN2000 36 KTL

SUNLINK SL-120M 365W (FB)

FRONIUS Symo 17.5-3-M

FRONIUS Symo 20.0-3-M

RISEN RSM40-8-400M G5.3

Sofar Solar 33000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

JA SOLAR JAM72S30 540 MR

Sofar Solar 15000TL 2 MPPT 3-fazowy

RISEN RSM40-8-400M G5.3

SMA STP 5.0

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE