Jak działa system fotowoltaiczny

   Instalacja fotowoltaiczna to system połączonych urządzeń, które razem współdziałając zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Przeważnie nazywamy to instalacją fotowoltaiczną. Taką instalację możemy montować na każdym budynku, jednorodzinnym, wielorodzinnym, przemysłowym lub na gruncie, czasem w systemach nadążnych. Systemy nadążne to takie, które sterują panelami słonecznymi pochłaniającymi promieniowanie słoneczne i podążają za ruchem słońca, ustawiając panele w położeniu dającym największe korzyści energetyczne.

Instalacje fotowoltaiczne to duża oszczędność finansowa dla inwestora z szybkim zwrotem, a także duża korzyść dla środowiska. Energia pozyskana z przemiany promieniowania słonecznego nie daje żadnych szkodliwych efektów ubocznych dla środowiska. Po prostu go nie zanieczyszcza. Zły stan środowiska oraz ciągle i szybko rosnące ceny energii elektrycznej są najlepszym powodem do podjęcia decyzji o montażu systemów solarnych.
ECD.pl zajmuje się kompleksowo realizowaniem zamówień na instalacje fotowoltaiczne. Nasza firma prowadzi realizację rozpoczynając od prac projektowych przez dobór odpowiednich urządzeń pod wieloma kątami – cena, zapotrzebowanie na energię, warunki budowlane, itd. ECD.pl po wykonaniu instalacji zajmuje się również jej serwisowaniem.

W skrócie instalacja działa tak, że promienie słoneczne padają na kryształy krzemu w panelu słonecznym i wytwarzają potencjał elektryczny, który szynami przekazywany jest do przewodów wiodących do inwertera mocy, gdzie prąd stały zamieniany jest na prąd przemienny, a wiec taki jaki jest w naszych sieciach energetycznych, jakiego używamy na co dzień. Pozyskany prąd możemy spożytkować natychmiast na własne potrzeby lub przesłać go do sieci elektroenergetycznej. Być może już niedługo będziemy mogli przechowywać energię elektryczną. Obecnie na przeszkodzie stoją jeszcze problemy technologiczne i przepisy. Chcemy by w Polsce były przepisy umożliwiające obrót energią elektryczną przez osoby fizyczne. Jesteśmy przekonani, że rząd wkrótce przemyśli temat i wprowadzi przepisy umożliwiający sprzedaż energii przez prywatnych wytwórców. Wsparłoby to mocno nadwyrężone sieci przesyłowe, zniosło konieczność spalania coraz większych ilości węgla i bardzo pomogło środowisku naturalnemu.

Instalacje fotowoltaiczne dzielą się na dwa podstawowe typy: on-grid – podłączone do sieci przesyłowych, umożliwiające odprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej energii oraz off-grid – systemy „wyspowe”, bez możliwości odprowadzenia nadmiaru energii. Systemy on-grid mają tą przewagę, że możemy zarobić na odprowadzonej energii. Takich systemów wykonuje się blisko 99 %. Natomiast systemy off-grid buduje się wtedy, gdy technicznie nie ma możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej.
Zgodnie z prawem energetycznym i ustawą o odnawialnych źródłach energii, posiadacze instalacji on-grid o mocy do 50 kW mogą korzystać z systemu bilansowania energii w sieci.
Z prawa tego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, rolnicy, wspólnoty, firmy jednym słowem wszyscy, którzy nie produkują energii elektrycznej w celu sprzedaży.
 
W skład systemu fotowoltaicznego wchodzą:

• panele fotowoltaiczne
• system montażowy do połaci dachowych lub konstrukcja wolnostojąca
• puszka przyłączeniowa
• licznik
• inwerter
• wyłącznik główny
• zabezpieczenia AC
• zabezpieczenia DC
• uziom *


Dla instalacji nie przyłączonych do sieci należy zastosować dodatkowo:

• inwerter
• magazyny energii
• sterowniki
• liczniki

 
Rozwinięcie nazw elementów systemu paneli fotowoltaicznych:

- Licznik - Urządzenie mierzące energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci.
 
- Inwerter - Urządzenie elektryczne służące do zamiany prądu stałego (wyprodukowanego przez panel fotowoltaiczny) w prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie innych urządzeń elektrycznych.
 
- Akumulator (magazyn) - Zadaniem akumulatorów jest gromadzenie energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, którą można wykorzystać w dogodnym dla inwestora momencie.
 
- Regulator ładowania - Urządzenie montowane między baterią słoneczną a akumulatorem, służące do utrzymywania akumulatora w pełni naładowanego, nie dopuszczając do jego przeładowania oraz nadmiernego rozładowania.

- Uziom – metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczony w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu z możliwie małą rezystancją

 
Jak działa system fotowoltaiczny

Instalacje Fotowoltaiczne

SUNPOWER Maxeon 3 400Wp

Solaredge SE27.6K 3-fazowy

JINKO JKM440-6TL4-V

Sofar Solar 50000TL 2 MPPT 3-fazowy

TRINA TSM-385 W MBB Vertex S FULL BLACK

HUAWEI SUN2000 36 KTL

LEAPTON SOLAR LP182*182-M-54-MH-410W

HUAWEI SUN2000 50 KTL

HYUNDAI-HIE-S390VG M6 Shingled

SMA STP 8.0

SUNLINK SL4M120 375W

SMA STP 20000 TL-30

RISEN TITAN 500Wp -

FoxESS T10

SUNPOWER P3 375 W Full Black

FoxESS T20

FoxESS T25

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE