Warunki testowania paneli - STC   Na tablicy znamionowej panelu słonecznego znajduje się tajemniczy skrót” STC (standard Test Conditions). Jest to standard branżowy do testowania paneli słonecznych. Wszystkie panele są porównywane ze sobą w tych samych warunkach. Standard ten składa składa się z trzech składowych:


- Temperatura 25 st. C to temperatura nagrzania się samego panelu, a nie temperatura otoczenia (jest to czasem mylone). Panel może osiągnąć temperaturę 25 st. C nawet przy 18 st. C otoczenia.

- Nasłonecznienie czyli moc promieniowania słonecznego 1000 Watów / metr kwadratowy
Jest to moc promieniowania słonecznego na danym obszarze w określonym czasie.

- Masa powietrza – 1,5 – liczba ta jest nieco myląca, gdyż odnosi się do ilości światła, które musi przebić się przez całą atmosferę, zanim dotrze do powierzchni Ziemi.
 
   Standardowe warunki testowe(STC) – tworzą jednolite warunki testowe, które umożliwiają przeprowadzanie jednolitych porównań modułów fotowoltaicznych przez różnych producentów. Warunki badania są określone następująco – napromieniowanie: 1000 W / m², temperatura: 25°C, AM: 1,5 (AM oznacza masę powietrza, grubość atmosfery; na równiku, masa powietrza = 1, w Europie ok. 1,5).
 
Uwaga: Według warunków STC oblicza się moc generatora fotowoltaicznego przy zgłoszeniu do zakładu energetycznego.

   W Polsce niestety warunki pracy paneli odbiegają od tych standardowych STC. Dlatego bardziej miarodajnym standardem w naszej szerokości geograficznej jest NOCT (Normal Operating Cell Temperature). W Polsce nasłonecznienie rzadko przekracza 900 W/m kw., za to temperatura powietrza jest latem znacznie wyższa do daje nam kolejny spadek na wydajności paneli.


Warunki te są następujące:

- nasłonecznienie ok. 800 W/m2

- temperatura otoczenia oświetlanego panelu +20° C

- spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 (AM 1,5)

- prędkość wiatru 1m/s


   Projektując  instalację  fotowoltaiczną  należy mieć na uwadze, że wraz ze   wzrostem  temperatury  spada  moc  nominalna panelu.
Upraszczając: wysokowydajny panel wg normy STC dający 300 Wp wg normy NOCT daje już tylko 219 Wp. Maksymalną moc panelu fotowoltaicznego określa się w jednostce Wp ( Wato pikach), a nie W (Wat). Pik (ang. peak), jest to moc szczytowa osiągana w warunkach STC. Tak więc wysokosprawne panele osiągają przy typowej powierzchni moc ponad 300 Wp, ale w warunkach rzeczywistej eksploatacji około 260 - 270 W.
 
 

Warunki testowania paneli - STC

Instalacje Fotowoltaiczne

SUNPOWER 325W

FRONIUS Symo 20.0-3-M

FRONIUS Symo 20.0-3-M

SUNLINK SL220-20M 345W

Sofar Solar 30000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

SUNLINK SL-120M365W

Sofar Solar 11KTL-X 2 MPPT 3-fazowy

HYUNDAI-HIE-S390VG M6 Shingled

Sofar Solar 11KTL-X 2 MPPT 3-fazowy

SUNLINK 320W

Sofar Solar 33000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

JA SOLAR 370W MR

FRONIUS Symo 20.0-3-M

FRONIUS Symo 20.0-3-M

EXE SOLAR 330W

FRONIUS Symo 20.0-3-M

FRONIUS Symo 20.0-3-M

RISEN RSM40-8-400M G5.3

Solaredge SE27.6K 3-fazowy

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: ŚRUBY - WKRĘTY
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS BAKS
ENERGY 5 ENERGY 5
BK SOLAR SYSTEM BK SOLAR SYSTEM