Farmy fotowoltaiczne   Na świecie oraz w Polsce mamy ogromny przyrost inwestycji w farmy fotowoltaiczne dla celów komercyjnych. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży. Współpracujemy z wieloma inwestorami w Polsce i Europie. Ta współpraca owocuje coraz większym doświadczeniem dla nas i Inwestorów.


Pozyskujemy grunty pod farmy fotowoltaiczne

Sprawdź warunki czy twoja działka spełnia wstępne oczekiwania inwestorów:

    • powierzchnia minimalna działki lub działek sąsiadujących ze sobą – 2 ha, minimalna szerokość działki - 50  metrów
    • klasy bonitacyjne gleb: IV, V, VI – na działce nie może występować III klasa chyba, że istnieje możliwość wydzielenia odrębnej działki o odpowiedniej powierzchni;
    • dostęp słupa linii średniego napięcia (15 kV), najlepiej gdy jest na działce, jednak może znajdować się w odległości do około 350m, nie w linii prostej, lecz w możliwym przebiegu trasy kablowej  
    • teren niezalesiony, niezalewowy, niepoprzecinany rowami melioracyjnymi, nie leżący w strefach bezpośredniego zagrożenia powodzią czy też intensywnej erozji gleb (ze względu np. na osuwiska);
    • dostęp do drogi publicznej;
    • ukształtowanie terenu (płaskie lub nachylenie w kierunku południowym)
    • przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - zabudowa przemysłowa lub tereny przeznaczone pod elektrownię fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii lub brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
    • minimalna odległość od budynków mieszkalnych to 50m;
    • odległość od Głównego Punktu Zasilania z dostępną mocą przyłączeniową do 7 km
    • obszary nieobjęte formami ochrony przyrody, chyba że planowana inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami uchwały konkretnej formy np. obszar chronionego krajobrazu;
    • unikamy stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.


Projektujemy farmy fotowoltaiczne

Przedstawiamy etapy projektowania farmy fotowoltaicznej:


- W celu wykonania projektu lub koncepcji farmy fotowoltaicznej niezbędna jest mapa do celów projektowych.

- Zgodnie z prawem energetycznych na rozpatrzenie wniosku OSD (Operator  Systemu Dystrybucyjnego) ma do 150 dni (w przypadku przyłączenia do SN). W praktyce czas ten zazwyczaj oscyluje od 1 do 2 miesięcy. Należy zaznaczyć, że po złożeniu wniosku inwestor jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na poczet przyłączenia w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w wysokości 30 zł/kW.

   Należy dodać, że podstawą zajęcia się wnioskiem przez OSD (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) jest przedstawienie zapisów, z których będzie jednoznacznie wynikać, że istnieje możliwość budowy na wskazanej działce instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) powyżej 100 kW.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej dopuszczającej budowę elektrowni PV  jest wymagane w przypadku, gdy teren zabudowy jest większy niż 1 ha. W przypadku terenów chronionych obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej jest już dla obszaru zabudowy powyżej 0,5 ha.

- Wstępny projekt koncepcyjny wykonujemy aby stwierdzić czy na danym terenie uda się umieścić zaplanowaną przez Inwestora ilość modułów. Przygotowanie koncepcji technicznej w zakresie doboru mocy farmy fotowoltaicznej, wyboru urządzeń, umiejscowienie modułów fotowoltaicznych.
Projekt koncepcyjny pozwala na prognozowanie rocznych uzysków energii i określenie wydajności, skali zwrotu inwestycji oraz wstępny kosztorys dla inwestora.

- Projekt budowlany jest gotowym dokumentem, który możemy złożyć do odpowiednich organów administracji, aby starać się o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym jeśli jest wymagany.
Nasza firma dostarczy sprzęt na miejsce budowy we właściwym momencie
Dzięki współpracy z producentami, a także dzięki posiadaniu własnego zaplecza magazynowego, dostarczymy wszystkie potrzebne podzespoły do budowy farmy fotowoltaicznej w odpowiednim momencie. Zgranie w czasie jest ważne dla kosztów budowy.
 
 
 
Farmy fotowoltaiczne

Instalacje Fotowoltaiczne

JA SOLAR JAM72S30 540 MR

HUAWEI SUN2000 30 KTL

SUNLINK SL4M120 375W

FoxESS T20

RISEN TITAN 505Wp

Sofar Solar 15000TL 2 MPPT 3-fazowy

LONGI LR4-72HIH 445Wp

FoxESS T20

FoxESS T20

TRINA TSM-395 W MBB Vertex S

FoxESS T20

FoxESS T25

TRINA TSM-395 W MBB Vertex S

FRONIUS Symo 20.0-3-M

FRONIUS Symo 20.0-3-M

LONGI 375Wp LR4-60HPH

FRONIUS Symo 20.0-3-M

TRINA TSM-385 W MBB Vertex S FULL BLACK

SMA STP 20000 TL-30

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE