Program dofinansowania na instalacje PV - 'Mój Prąd'

 Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce pod nazwą „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Program ten jest dedykowany gospodarstwom domowym. Dofinansowanie wynosi do 50 % kosztów instalacji ale nie więcej niż 5000 zł. Wsparcie finansowe obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy pomiędzy 2 – 10 kW. Celem programu dofinansowania dla gospodarstw domowych na minkoinstalacje jest zwiększenie produkcji energii z „mikroźródeł”, a wiec tworzenie sieci rozproszonej. Budżet na to przedsięwzięcie to 1 mld zł.

 W grudniu 2020 roku zakończył się drugi nabór wniosków w ramach mojego prądu. Aktuanie rząd jeszcze zwleka z ogłoszeniem naboru trzeciego ale informuje, że dotacją będą objęci wszyscy którzy złożą wniosek.

Szacujemy, że rząd zmieni zasady wypłat dotacji w 2021 roku. W naszej ocenie wysokość dofinansowania będzie uzależniona od mocy zainstalowanej instalacji.

Spodziwamy się, także dotacji na magazyn energii, ładowarkę samochodową oraz pompę ciepła. 


Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.


Szczegółowe założenia przygotowanego programu „Mój Prąd” w poprzednich naborach.

 • Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW.
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych (PV), jednak nie więcej niż 5 tys. zł (koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej).
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.
 • Beneficjentami programu są tylko osoby fizyczne.
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 roku (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).
 • Dofinansowanie udzielane jest jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane do 24 miesięcy przed instalacją).
 • Projekt nie może dotyczyć rozbudowy instalacji PV
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualną kontrolę instalacji w okresie 3 lat od daty wypłaty dofinansowania.
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
 
 
Program dofinansowania na instalacje PV - 'Mój Prąd'

Instalacje Fotowoltaiczne

JA SOLAR JAM72S30 540 MR

Sofar Solar 30000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

SUNPOWER P3 375 W Full Black

FRONIUS Symo 6.0-3-M

JA SOLAR 370W MR

SMA STP 4.0

RISEN RSM40-8-400M G5.3

HUAWEI SUN2000 36 KTL

SUNLINK SL4M120 375W

FRONIUS Symo 12.5-3-M

Q.PEAK DUO BLK-G8+ 340Wp

Sofar Solar 11KTL-X 2 MPPT 3-fazowy

SERAPHIM SRP-BMB-HV-370W

HUAWEI SUN2000 36 KTL

SUNPOWER Maxeon 3 400Wp

Sofar Solar 20000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE