Bilansowanie energii w sieci - rozliczanie w systemie opustu

System opustów

   Od wejścia w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp stał się prosumentem. System opustów dotyczy osoby fizyczne oraz firmy ( firmy mają możliwość sprzedaży nadwyżek energii ).
Prosument jest producentem i konsumentem energii elektrycznej. W systemie rozliczeń dla prosumentów (opustów) konieczne jest posiadanie podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej jednocześnie. Formalności związane z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej kończą się na zgłoszeniu do zakładu energetycznego.

Czym jest opust ?

   Opust jest rodzajem rozliczenia bezgotówkowego za energię elektryczną, która została pobrana z sieci przesyłowej i energii wyprodukowanej w mikroinstalacji prosumenta. Energia rozliczana jest w okresach rocznych lub krótszych, w zależności od zapisów umowy z dostawcą energii. Dla instalacji o mocy do 10 kW, za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, a dla instalacji od 10 kW do 50 kW, ten stosunek ma się jak 1 : 0,7. Oczywiście prosument może wykorzystać całą wyprodukowaną energię na własne potrzeby. Jednak w Polsce  średnio wykorzystywane jest ok. 15% energii własnej w czasie rzeczywistym.
Prosument nie ma naliczanych kosztów dystrybucji energii pobranej rozliczanej w systemie opustu.
Datą „zaksięgowania” wpływu energii od prosumenta jest ostatni dzień miesiąca, w którym została ona wprowadzona do sieci. Niewykorzystana energia przechodzi na następne okresy rozliczeniowe ale tylko przez okres jednego roku od daty wprowadzenia do sieci. Innymi słowy, energia wyprodukowana przez prosumenta i niewykorzystana, przepada po dwunastu miesiącach.
Warto więc dobrze gospodarować energią zużywaną i dobrze zaprojektować instalację fotowoltaiczną, zgodnie z naszym zapotrzebowaniem energetycznym.
 
Bilansowanie energii w sieci - rozliczanie w systemie opustu

Instalacje Fotowoltaiczne

JA SOLAR JAM60S21 365 MR

Solaredge SE17K 3-fazowy

Solaredge SE25K 3-fazowy

SUNPOWER P3 375 W Full Black

Sofar Solar 25000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

JA SOLAR JAM60S20 380 MR

Sofar Solar 8.8KTL-X 2 MPPT 3-fazowy

LEAPTON SOLAR LP182*182-M-54-MH-410W

Sofar Solar 20000TL-G2 2 MPPT 3-fazowy

LONGI 375Wp LR4-60HPH

HUAWEI SUN2000 36 KTL

JA SOLAR JAM60S21 365 MR

SMA STP 25000TL-30

TRINA TSM-395 W MBB Vertex S

SMA STP 15000 TL-30

RISEN RSM40-8-400M G5.3

HUAWEI SUN2000 50 KTL

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE