Bilansowanie energii w sieci - rozliczanie w systemie opustu

System opustów

   Od wejścia w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp stał się prosumentem. System opustów dotyczy osoby fizyczne oraz firmy ( firmy mają możliwość sprzedaży nadwyżek energii ).
Prosument jest producentem i konsumentem energii elektrycznej. W systemie rozliczeń dla prosumentów (opustów) konieczne jest posiadanie podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej jednocześnie. Formalności związane z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej kończą się na zgłoszeniu do zakładu energetycznego.

Czym jest opust ?

   Opust jest rodzajem rozliczenia bezgotówkowego za energię elektryczną, która została pobrana z sieci przesyłowej i energii wyprodukowanej w mikroinstalacji prosumenta. Energia rozliczana jest w okresach rocznych lub krótszych, w zależności od zapisów umowy z dostawcą energii. Dla instalacji o mocy do 10 kW, za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, a dla instalacji od 10 kW do 50 kW, ten stosunek ma się jak 1 : 0,7. Oczywiście prosument może wykorzystać całą wyprodukowaną energię na własne potrzeby. Jednak w Polsce  średnio wykorzystywane jest ok. 15% energii własnej w czasie rzeczywistym.
Prosument nie ma naliczanych kosztów dystrybucji energii pobranej rozliczanej w systemie opustu.
Datą „zaksięgowania” wpływu energii od prosumenta jest ostatni dzień miesiąca, w którym została ona wprowadzona do sieci. Niewykorzystana energia przechodzi na następne okresy rozliczeniowe ale tylko przez okres jednego roku od daty wprowadzenia do sieci. Innymi słowy, energia wyprodukowana przez prosumenta i niewykorzystana, przepada po dwunastu miesiącach.
Warto więc dobrze gospodarować energią zużywaną i dobrze zaprojektować instalację fotowoltaiczną, zgodnie z naszym zapotrzebowaniem energetycznym.
 
Bilansowanie energii w sieci - rozliczanie w systemie opustu

Instalacje Fotowoltaiczne

SERAPHIM SRP-BMB-HV-370W

SMA SB 2.5

TRINA TSM-395 W MBB Vertex S

Solaredge SE27.6K 3-fazowy

RISEN TITAN 500Wp -

HUAWEI SUN2000 36 KTL

JA SOLAR JAM72S30 540 MR

HUAWEI SUN2000 8 KTL

RISEN RSM40-8-400M G5.3

FoxESS T3

LEAPTON SOLAR LP182*182-M-54-MH-410W

FoxESS T15

LONGI 375Wp LR4-60HPH

Solaredge SE27.6K 3-fazowy

LEAPTON SOLAR LP182*182-M-54-MH-410W

Sofar Solar 15000TL 2 MPPT 3-fazowy

ASTRONEGRY - Producent: PANELE
QCELLS - Producent: PANELE
RISEN - Producent: PANELE
SUNLINK - Producent: PANELE
LONGI SOLAR - Producent: PANELE
SUNPOWER - Producent: PANELE
TRINASOLAR - Producent: PANELE
GCL - Producent: PANELE
REC - Producent: PANELE
JA SOLAR - Producent: PANELE
CANADIAN SOLAR - Producent: PANELE
LG - Producent: PANELE
SOFAR SOLAR - Producent: INWERTERY
SOLAREDGE - Producent: INWERTERY
FRONIUS - Producent: INWERTERY
SMA - Producent: INWERTERY
HUAWEI - Producent: INWERTERY
SUNPRO POWER - Producent: PANELE
TIGO - Producent: OPTYMALIZATORY
FoxESS - Producent: INWERTERY
DEHN - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
NOARK Electric - Producent: ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE
HELUKABEL - Producent: PRZEWODY ELEKTRYCZNE
BYD - Producent: BATERIE
LG Chem - Producent: BATERIE
BAKS - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
ENERGY 5 - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BK SOLAR SYSTEM - Producent: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE